Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

O WYDAWCY

Wydawcą periodyku jest Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – jednostka samorządu terytorialnego podległa Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Siedziba wydawcy mieści się w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.

DOI wydawcy: 10.21858

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie specjalizuje się w problematyce z zakresu polityki regionalnej i zagospodarowania przestrzennego. Biuro prowadzi prace związane m.in. z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego i strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz studiów, analiz i raportów z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie wydaje także dwie serie wydawnicze: „MAZOWSZE. Analizy i Studia” oraz „TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA”. Biuro jest również wydawcą licznych książek i monografii. Publikacje Biura dostępne są w wersji elektronicznej na stronie www.mbpr.pl .

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl