Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

DYSTRYBUCJA

MAZOWSZE Studia Regionalne udostępniane jest w tzw. otwartym dostępie (open access). Czasopismo w wersji papierowej dystrybuowane jest bezpłatnie wśród ważniejszych placówek naukowych na terenie całego kraju (państwowe szkoły wyższe i instytuty badawcze) oraz w większości bibliotek znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego (biblioteki wszystkich szkół wyższych, biblioteki pedagogiczne). Artykuły archiwalne w wersji elektronicznej do pobrania dostępne są na stronie internetowej czasopisma www.mazowszestudiaregionalne.pl oraz w repozytorium bazy Bazhum pod adresem www.mazowsze.hist.pl .

Dostępność wersji papierowej:

Nr 1/2008 – wyczerpany

Nr 2/2009 – wyczerpany

Nr 3/2009 – wyczerpany

Nr 4/2010 – wyczerpany

Nr 5/2010 – wyczerpany

Nr 6/2011 – wyczerpany

Nr 7/2011 – dostępny

Nr 8/2011 – dostępny

Nr 9/2012 – wyczerpany

Nr 10/2012 – dostępny

Nr 11/2012 – dostępny

Nr 12/2013 – dostępny

Nr 13/2013 – dostępny

Nr 14/2014 – dostępny

Nr 15/2014 – dostępny

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl