Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

Aktualności - Zapraszamy do nadsyłania artykułów

2016-10-14

Zapraszamy do publikowania na łamach periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”. Aktualnie przyjmujemy teksty do numerów, które zostaną wydane w 2017 roku. Nadsyłane artykuły mogą mieć charakter naukowy lub informacyjny dotyczący własnych doświadczeń i praktyk.
Zgodnie z założonym planem wydawniczym, w najbliższych numerach szczególny nacisk pragniemy położyć na cztery, niezwykle aktualne obszary tematyczne, tj.:
•    rewitalizację,
•    ochronę i kształtowanie krajobrazu,
•    spójność terytorialną,
•    rozwój zrównoważony.

Pragniemy, aby nasz periodyk stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i platformą współpracy na styku różnych specjalności przy uwzględnieniu dokonań praktycznych. Niezależnie od powyższej tematyki redakcja na bieżąco przyjmuje artykuły naukowe i materiały dotyczące szeroko rozumianej polityki publicznej, planowania przestrzennego oraz praktyki pracy samorządów na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Termin nadsyłania artykułów do najbliższego, 20-tego już numeru, upływa z końcem listopada 2016 roku. Do kolejnych numerów materiały przyjmowane są w trybie ciągłym. Do publikacji przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w językach kongresowych.

Zapraszamy do nasyłania artykułów na adres: artykuly@mazowszestudiaregionalne.pl

Wróćwróć...
© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl